Địa hình của vùng núi Đông Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Đọc thêm

Địa hình nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

Đọc thêm

Đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, là do nhân tố nào sau đây quy định?

Đọc thêm

Nơi có đủ 3 đai cao ở nước ta là:

Đọc thêm

Động, thực vật chiếm ưu thế của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là:

Đọc thêm

Nước ta, đai cao cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc hạ thấp hơn so với miền Nam, vì

Đọc thêm

Phần trắc nghiệm

Biện pháp có ý nghĩa hàng đầu để bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta là

Đọc thêm

Phần trắc nghiệm

Đọc thêm

Hình dạng lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang và hướng nghiêng của địa hình đã tác động đến tự nhiên nước ta:

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!