Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch nào sau đây?

Đọc thêm

Cho 2,8 gam kim loại M tác dụng với khí Cl2 dư, thu được 8,125 gam muối. Kim loại M là

Đọc thêm

Kim loại M tác dụng được với axit HCl và oxit của nó bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao. M có thể là kim loại nào sau đây?

Đọc thêm

Trong ngành công nghiệp nước giải khát, khí X được sử dụng để tạo gas cho nhiều loại đồ uống. Công thức hóa học của khí X là

Đọc thêm

Thủy phân m gam tinh bột sau một thời gian thu được m gam glucozơ (giả sử chỉ xảy ra phản ứng thủy phân tinh bột thành glucozơ). Hiệu suất của phản ứng thủy phân là

Đọc thêm

Cho 0,2 mol alanin phản ứng với dung dịch NaOH dư. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là

Đọc thêm

Cho sơ đồ chuyển hóa:Chất X còn được gọi là xút ăn da; Y, Z, T là các hợp chất khác nhau; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học. Các chất T và E thỏa mãn sơ đồ trên là

Đọc thêm

Cho các nhận xét sau(a) Để bảo quản kim loại natri, người ta ngâm chúng trong etanol.(b) Có thể dùng thùng nhôm để dựng axit sunfuric đặc nguội.(c) Dùng dung dịch HNO3 có thể phân biệt được Fe2O3 và Fe3O4.(d) Phèn chua được ứng dụng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy.(e) Cho dung dịch NH4HCO3 vào dung dịch NaOH và đun nóng nhẹ, thấy có khí mùi khai thoát ra.Số nhận xét đúng là

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!