Các đới khí hậu trên Trái Đất là gì? Vị trí của các đới khí hậu trên Trái Đất?

Chúng ta có thể kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất hay còn gọi là vòng đai nhiệt bao gồm: 1 đới nóng, 2 đới ôn hòa và 2 đới lạnh.

Đọc thêm

Nhiệt đới (1 Đới nóng)

Đọc thêm

Ôn đới (2 đới Ôn hòa)

Đọc thêm

Hàn đới (2 Đới lạnh)

Đường đẳng nhiệt các miền khí hậu trên thế giới👉 Có thể bạn muốn xem: Kiến thức từ A-Z về các kiểu khí hậu lục địa

Đọc thêm

Việt Nam thuộc đới khí hậu nào?

Lãnh thổ nước ta nằm ở phía Đông Nam của châu Á, giáp với biển đông nên chịu nhiều ảnh hưởng của gió mùa mậu dịch vĩ độ thấp. Cùng với đó, nước ta nằm hoàn toàn trong vùng khí hậu gió mùa quanh năm. Nên Việt Nam thuộc khu vực có khí hậu nhiệt đới gió m...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!