1. Diện tích xunh quanh của hình hộp chữ nhật

Đọc thêm

a. Định nghĩa

Đọc thêm

b. Công thức tính

Để tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta thực hiện lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).Với:Công thức tính diện tích xunh quanhChứng minh công thức:Hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao h. Có diện tích xung quanh là tổng diện tích 4 mặt bên. Ta có:

Đọc thêm

2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Đọc thêm

a. Định nghĩa

Đọc thêm

b. Công thức tính

Để tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.Với:Công thức tính diện tích toàn phần

Đọc thêm

3. Lưu ý khi làm bài tập tính diện tích

Trong các bài tập, hoặc bài kiểm tra có nhiều bài toán tính diện tích được gài cắm, gây nhiễu cho học sinh và thí sinh. Do đó khi làm bài bạn cần đọc kỹ đề và lưu ý những điểm sau:

Đọc thêm

4. Các dạng bài tập thường gặp và hướng dẫn giải

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtPhương pháp: Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần.Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều d...

Đọc thêm

5. Bài tập vận dụng làm tại nhà

Câu 1:Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:a) Chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 12 cm.b) Chiều dài 7,6 dm, chiều rộng 4,8 dm và chiều cao 2,5 dm.c) Chiều dài 4/5 m, chiều rộng 2/5 m và chiều cao 3/5 cm.Câu 2:Một cái hộp bằng ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!