ÔN TẬP LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Đọc thêm

Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là một trong số rất nhiều hình học trong toán học Việt Nam và được sử rộng rãi không chỉ trong các bài học trên lớp mà còn được áp dụng nhiều vào thực tiễn. Hình lập phương là gì?

Đọc thêm

Định nghĩa

Hình lập phương là hình khối có chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. Hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có tất cả các cạnh bằng nhau

Đọc thêm

Đọc thêm

Tính chất

Hình lập phương có 8 mặt phẳng đối xứng Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau, 8 đỉnh, cứ 3 cạnh sẽ gặp nhau tại 1 đỉnh. Hình lập phương có 4 đường chéo cắt nhau tại một điểm, được xem là tâm đối xứng của hình lập phương Các đường chéo của khối hình khối lập phương có độ dài bằng nhau.

Đọc thêm

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Đọc thêm

a) Định nghĩa

- Diện tích xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt của hình lập phương. - Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích sáu mặt của hình lập phương.

Đọc thêm

b) Quy tắc

Giử sử hình lập phương có cạnh là a. Sxq = S1mặt x 4 = (a x a) x 4 Stp = S1mặt x 6 = (a x a) x 6 Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 3cm Phương pháp: Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Giải: Diện tích một mặt của hình lập phương là: 3 x 3 = 9 (cm2) Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 9x 4 = 36 (cm2) Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: 9x 6 = 54 (cm2) Đáp số: Diện tích xung quanh: 36cm2 Diện tích toàn phần: 54cm2

Đọc thêm

Thể tích một hình

Đọc thêm

Đọc thêm

a) Ví dụ 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương bé lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.

Đọc thêm

Đọc thêm

b) Ví dụ 2

Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình C bằng thể tích hình D.

Đọc thêm

c) Ví dụ 3

Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P thành hai hình M, N: hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!