Hiện tượng cộng hưởng thể hiện càng rõ nét khi

Đọc thêm

Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức

Đọc thêm

Năng lượng của con lắc lò xo gắn với quả nặng m thì tỉ lệ với bình phương

Đọc thêm

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã

Đọc thêm

Chọn câu trả lời sai

Đọc thêm

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự cộng hưởng của một hệ dao động cơ

Đọc thêm

Chọn phát biểu đúng

Đọc thêm

Dao động của con lắc trong đồng hồ quả lắc là dao động thuộc loại dao động

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!