Hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương gọi là

Đọc thêm

Trên thế giới không có đại dương nào sau đây?

Đọc thêm

Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên nhân chủ yếu hình thành hiện tượng tự nhiên nào sau đây?

Đọc thêm

Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày nào sau đây?

Đọc thêm

Biển và đại dương có vai trò quan trọng nhất nào đối với khí quyển của Trái Đất?

Đọc thêm

Nước biển và đại dương có vị mặn (độ muối) là do

Đọc thêm

Dòng biển nào sau đây là dòng biển lạnh?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!