Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào:

Đọc thêm

Gen ban đầu có cặp nuclêôtit chứa A hiếm (A* ) là T-A * , sau đột biến cặp này sẽ biến đổi thành cặp:

Đọc thêm

Dạng đột biến thay thế một cặp nuclêôtit nếu xảy ra trong một bộ ba giữa gen, có thể:

Đọc thêm

Xét đột biến gen do 5BU, thì từ dạng tiền đột biến đến khi xuất hiện gen đột biến phải qua:

Đọc thêm

Các bazơ nitơ dạng hỗ biến kết cặp bổ sung không đúng khi ADN nhân đôi do có

Đọc thêm

Quan hệ giữa gen và tính trạng theo quan niệm Di truyền học hiện đại như thế nào?

Đọc thêm

Guanin dạng hiếm kết cặp không đúng trong tái bản sẽ gây:

Đọc thêm

Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli hoạt động?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!