I. Bố cục phân tích câu tục ngữ Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

1. Khám phá ý:- Câu tục ngữ là bảo bối của truyền thống, chứa đựng sự hướng dẫn đầy sức sống từ ông bà để lại cho thế hệ sau- Môi trường sống và cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên tính cách và phẩm chất của con người.2. Phần cơ bản:-...

Đọc thêm

II. Bài văn mẫu Giải thích câu tục ngữ Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

Từ xưa, ông cha ta đã truyền đạt lời khuyên bằng những ca dao và tục ngữ, trong đó có câu 'Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng'. Câu nói này mang đến bài học về tầm quan trọng của môi trường sống và những người xung quanh đối với nhân cách và đạo đức củ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!