Nét nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là

Đọc thêm

Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam?

Đọc thêm

Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc nước ta là

Đọc thêm

Địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở

Đọc thêm

Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc nước ta là

Đọc thêm

Phát biểu nào sau đây đúng về vùng núi Trường Sơn Nam ở nước ta?

Đọc thêm

Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!