Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi nào sau đây?

Đọc thêm

Gió Tây khô nóng hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của nước ta?

Đọc thêm

Đặc điểm thời tiết vào mùa đông của khí hậu miền Bắc là

Đọc thêm

Nhân tố nào sau đây quyết định đến sự phân hóa Tây - Đông của khí hậu nước ta?

Đọc thêm

Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta thể hiện là

Đọc thêm

Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của nước ta?

Đọc thêm

Tính chất nhiệt đới của khí hậu có biểu hiện nào sau đây?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!