Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khà năng

Đọc thêm

Trong thời gian t, điện lượng chuyên qua tiết diện thăng của dây dần là q. Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào?

Đọc thêm

Điều kiện để có dòng điện là:

Đọc thêm

Cọ xát thanh ebonit vào miếng dạ, thanh ebonit tích điện âm vì:

Đọc thêm

Đơn vị điện dung có tên là gì?

Đọc thêm

Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

Đọc thêm

Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!