Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc nước ta đặc trưng cho vùng khí hậu

Đọc thêm

Phần trắc nghiệm

Nhiệt độ nước Biển Đông có đặc điểm nào sau đây?

Đọc thêm

Phần trắc nghiệm

Đọc thêm

Tài nguyên sinh vật dưới nước, đặc biệt là nguồn hải sản của nước ta bị giảm sút rõ rệt chủ yếu do nguyên nhân nào?

Đọc thêm

Thế mạnh nào sau đây không phải ở khu vực đồi núi nước ta?

Đọc thêm

Vùng núi nào của nước ta nằm giữa sông Hồng và sông Cả?

Đọc thêm

Để hạn chế xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi nước ta, cần

Đọc thêm

Gió mùa Tây Nam hoạt động vào giữa và cuối mùa hạ ở nước ta có nguồn gốc từ áp cao nào sau đây?

Đọc thêm

Nguyên nhân nào đã gây ra mưa phùn ở vùng ven biển và các đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nước ta vào nửa cuối mùa đông?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!