Tổng hợp kiến thức cần nhớ về 5 khối đa diện đều, khối tứ diện đều, khối lập phương. khối bát diện đều, khối 12 mặt đều, khối 20 mặt đều

Đọc thêm

>>Xem bài viết Vì sao chỉ có đúng 5 khối đa diện đều: https://vted.vn/tin-tuc/giai-thich-vi-sao-chi-co-nam-loai-khoi-da-dien-deu-4613.html

Đọc thêm

>>Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng có chung một cạnh của thập nhị diện đều

CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀUBài viết sẽ trình bày cho các bạn các nội dung gồm:

Đọc thêm

>>Tên gọi, loại {p;q} của khối đa điện đều

Đọc thêm

>>Số đỉnh, số mặt và số cạnh của khối đa diện đều

Đọc thêm

>>Diện tích mỗi mặt, diện tích tất cả các mặt của khối đa diện đều

Đọc thêm

>>Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện đều

Đọc thêm

>>Tâm đối xứng của khối đa diện đều (nếu có)

Đọc thêm

>>Thể tích của khối đa diện đều

Đọc thêm

>>Số mặt phẳng đối xứng, trục đối xứng của khối đa diện đều

Đọc thêm

>>Xem thêm bài giảng và đề thi về khối đa diện và các khối đa diện đều

Đọc thêm

1. Khối đa diện đều loại $\{3;3\}$ (khối tứ diện đều)

• Mỗi mặt là một tam giác đều• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt• Có số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=4,M=4,C=6.$• Diện tích tất cả các mặt của khối tứ diện đều cạnh $a$ là $S=4\left( \dfrac{{{a}^{2}}\sqrt{3}}{4} \right)=\sqrt{3}{{a}^{2}}.$• Thể tích của khối tứ diện đều cạnh $a$ là $V=\dfrac{\sqrt{2}{{a}^{3}}}{12}.$• Gồm 6 mặt phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp $R=\dfrac{a\sqrt{6}}{4}.$

Đọc thêm

2. Khối đa diện đều loại $\{3;4\}$ (khối bát diện đều hay khối tám mặt đều)

• Mỗi mặt là một tam giác đều• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 4 mặt• Có số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$• Diện tích tất cả các mặt của khối bát diện đều cạnh $a$ là $S=2\sqrt{3}{{a}^{2}}.$• Gồm 9 mặt phẳng đối xứng• Thể tích khối bát diện đều cạnh $a$ là $V=\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{3}.$• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}.$

Đọc thêm

3. Khối đa diện đều loại $\{4;3\}$ (khối lập phương)

• Mỗi mặt là một hình vuông• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$• Diện tích của tất cả các mặt khối lập phương là $S=6{{a}^{2}}.$• Gồm 9 mặt phẳng đối xứng• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V={{a}^{3}}.$• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}.$

Đọc thêm

4. Khối đa diện đều loại $\{5;3\}$ (khối thập nhị diện đều hay khối mười hai mặt đều)

• Mỗi mặt là một ngũ giác đều • Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba mặt• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số canh (C) lần lượt là $D=20,M=12,C=30.$• Diện tích tất cả các mặt của khối 12 mặt đều là $S=3\sqrt{25+10\sqrt{5}}{{a}^{2}}.$• Gồm 15 mặt phẳng đối xứng• Thể tích khối 12 mặt đều cạnh $a$ là $V=\dfrac{{{a}^{3}}(15+7\sqrt{5})}{4}.$• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=\dfrac{a(\sqrt{15}+\sqrt{3})}{4}.$

Đọc thêm

5. Khối đa diện loại $\{3;5\}$ (khối nhị thập diện đều hay khối hai mươi mặt đều)

• Mỗi mặt là một tam giác đều• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=12,M=20,C=30.$• Diện tích của tất cả các mặt khối 20 mặt đều là $S=5\sqrt{3}{{a}^{2}}.$• Gồm 15 mặt phẳng đối xứng• Thể tích khối 20 mặt đều cạnh $a$ là $V=\dfrac{5(3+\sqrt{5}){{a}^{3}}}{12}.$• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=\dfrac{a(\sqrt{10}+2\sqrt{5})}{4}.$

Đọc thêm

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Đọc thêm

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

Đọc thêm

>>Xem đề thi Khối đa diện và Khối đa diện đều của Vted.vn

Đọc thêm

>>Xem thêm Tổng hợp các công thức tính nhanh số phức rất hay dùng- Trích bài giảng khoá học PRO X tại Vted.vn

Đọc thêm

>>Xem thêm [Vted.vn] - Công thức giải nhanh Hình phẳng toạ độ Oxy

Đọc thêm

>>Xem thêm [Vted.vn] - Công thức giải nhanh hình toạ độ Oxyz

Đọc thêm

>>Xem thêm kiến thức về Cấp số cộng và cấp số nhân

Đọc thêm

>>Xem thêm Các bất đẳng thức cơ bản cần nhớ áp dụng trong các bài toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Đọc thêm

>>Tải về Tổng hợp các công thức lượng giác cần nhớ

Đọc thêm

>>Sách Khám Phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Bất Đẳng Thức Bài Toán Min- Max

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!