Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi yếu tố nào sau đây

Đọc thêm

Gió mùa Đông Bắc hầu như bị chặn ở dãy núi nào sau đây?

Đọc thêm

Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường biểu hiện ở sự

Đọc thêm

Lũ quét thường xảy ra ở những khu vực nào nước ta?

Đọc thêm

Đông Nam Á lục địa chủ yếu có khí hậu nào sau đây?

Đọc thêm

Phát biểu nào sau đây không đúng về hậu quả của bão ở nước ta?

Đọc thêm

Địa hình nước ta có tính phân bậc rõ rệt theo chiều cao chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!