Trong chuyển động tròn đều, vectơ vận tốc có

Đọc thêm

Điều nào sau đây là sai khi nói về vật chuyển động tròn đều?

Đọc thêm

Một vật chuyển động tròn đều với chu kì T, tần số góc ω, số vòng mà vật đi được trong một giây là f. Chọn hệ thức đúng.

Đọc thêm

Một vật chuyển động tròn đều với bán kính r, tốc độ góc ω. Tốc độ dài của vật

Đọc thêm

Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính R, tốc độ dài là v, tốc độ góc là ω. Gia tốc hướng tâm aht có biểu thức:

Đọc thêm

Trong các chuyển động tròn đều

Đọc thêm

Trên một cánh quạt người ta lấy hai điểm có R1=4R2 thì. Chu kì quay của 2 điểm đó là:

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!