Vùng gò đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về

Đọc thêm

Đô thị nước ta hiện nay

Đọc thêm

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết sông Hậu đổ ra biển qua cửa nào?

Đọc thêm

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang các miền tự nhiên, cho biết núi nào cao nhất?

Đọc thêm

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực dưới 60%?

Đọc thêm

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết nhà máy thủy điện nào có công suất lớn nhất?

Đọc thêm

Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là

Đọc thêm

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang kinh tế chung, cho biết khu kinh tế ven biển nào không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!