Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta?

Đọc thêm

Khó khăn chủ yếu làm hạn chế việc phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Đọc thêm

Nhân tố nào sau đây không có ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường biển?

Đọc thêm

Nhận định nào dưới đây không đúng về vai trò của tài nguyên rừng?

Đọc thêm

Vùng Đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống do

Đọc thêm

Hậu quả nào sau đây do cơ cấu dân số già gây ra?

Đọc thêm

Nhiệt độ trung bình năm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thấp hơn các vùng khác là do

Đọc thêm

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!